Samuel, 8 år

Ved den afsluttende forældresamtale før sommerferien 2012 fik vi at vide, at Samuel ikke klarede sig fagligt godt i skolen. Modenhedsmæssigt var Samuel godt med, men kunne kun få bogstaver og tal.

Jeg begyndte at øve bogstaver med Samuel og fik efter få dage fornemmelsen af, at Samuel ikke kunne se bogstaverne. Ud over dette kunne Samuel heller ikke huske dem: Hvis jeg havde udpeget bogstavet T og gik videre til bogstavet I, blev T slettet af hukommelsen i samme sekund. Samuel var frustreret, sur og opgivende når vi sad med bogstaverne og udtalte: ”Jeg kan jo ikke, jeg er jo dårlig”.

Samuel fik en afbudstid hos øjenlægen som kunne fortælle at Samuel var langsynet. Desuden fik vi at vide at Samuels øjne ikke var gode til at bevæge sig. Tværtimod bevægede Samuel sit hoved i stedet.

Vi fik derefter Malenes adresse med opfordring på et tjek.

Ved første besøg hos Malene stod det klart at Samuels øjne bevægede sig ”hakkende” og ukoordineret. Som mor skar det specielt i hjertet, da Samuel under en af testene skulle læse bogstaver op. Bogstaverne stod på et ark, hvor man f.eks skulle læse op fra den øverste linie. Det var aldeles umuligt for Samuel: Han læste på kryds og tværs. Det kunne have været myrer som kravlede rundt på det ark, og sådan (fortalte Malene) opfattede Samuel det også.

Enhver kan forstå at Samuel blev frusteret: I hans verden blev han sat foran en myretue når han skulle lære bogstaver, og hvem kan holde rede på alle de bogstaver som kravler rundt!!!

Heldigvis for Samuel er hans motorik alderssvarende, så ”eneste” udfordring har stort set været selve øjentræningen. Vi har ”hoppet edderkop”, ligget under bogstavsbold, sjippet, trænet på pc-en og meget mere. Vi har valgt at prioritere træningen på højde med tandbørsten, dvs HVER DAG, også i ferien.

Samuel har forbedret sig med lyntempo. I dag har han udtalt: ”Det er nemt med de bogstaver” og han følger fint med i 1. klasse på lige fod med de andre elever. Vi forældre oplever at Samuels negative adfærd omkring bogstaver og tal er væk.

Når kun 3 måneders intensiv samsynstræning kan ændre indgangen til at læse fra at være negativ til positiv, er vi meget glade for, at have fået muligheden for at hjælpe Samuel.

Ved alle besøgene hos Malene har vi følt os i trygge og kompetente hænder. Det er altid en fornøjelse at møde en person som brænder for sig fag – tak for det!

Mange glade hilsner fra Samuel og mor Bodil