Håndtering af personfølsomme data

Fuld anonymitet

Vi overholder alle retningslinjer i persondataloven, hvilket betyder, at du er sikret fuld anonymitet. Dit navn og dine øvrige data bliver kun oplyst til en given tredjepart, såfremt du har givet din tilladelse hertil.

Dine data

Klinik Synstræning er dataansvarlig for de oplysninger, du udfylder ved opstart af forløb.

Når du påbegynder et forløb, accepterer du, at vi registrerer og samler de personlige oplysninger, som du oplyser i forbindelse med opstart, samt at vi kan dele din journal med evt. samarbejdspartnere, som er involveret i forløbet eller tredjepart som f.eks. læger, kommuner og sagsbehandlere.

Vi opbevarer din journal, indtil forløbet er afsluttet og i den efterfølgende periode i minimum 5 år.

Ved at udlevere dine personlige oplysninger accepterer du:

  • At du har læst og forstået ovenstående persondatapolitik
  • At vi kan overholde en retlig forpligtelse i journalføringspligten.
  • At oplysningerne, du har udleveret, er sande og efter din ærlige mening også det mest korrekte
  • At du giver samtykke af egen fri vilje til, at vi må indsamle og anvende dine oplysninger

Adgang til oplysninger

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os på info@kliniksynstraening.dk.

Ønsker du at læse mere om persondataloven kan du besøge Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/