Hannah, 14 år

Allerede da min datter gik i børnehave, havde hun svært ved at koncentrere sig, og hun var kluntet og kom ofte til skade. Da hun kom i skole, havde hun svært ved at følge med i timerne, selv om hun fagligt lå langt over gennemsnittet.

Hun begyndte at klage over , at det var svært at læse, og hun havde tit hovedpine. Vi tog til en optiker, for at få lavet en synsprøve. Han sagde at det var meget forvirrende og at han ikke rigtigt kunne lave prøven, fordi hun var så urolig, så vi blev anbefalet at se tiden an.

Da Hannah som 14 årig havde været ved skolesundhedsplejerske, blev vi anbefalet igen at få lavet en synsprøve. Vi tog igen til en optiker, som kunne fortælle os at det Hannah havde brug for var samsynstræning, og vi kontaktede herefter Malene.

Efter en grundig undersøgelse satte Malene hende straks i gang med forskellige øvelser. Vi knoklede på hver dag, og allerede efter en måned var der en klar bedring.

Hannah kunne selv mærke, at hun blev hurtigere til at læse, og hun kunne også meget bedre koncentrere sig. Når hun afleverede dansk stil, var der ikke længere en masse “sjuskefejl”.

Fodboltræneren bemærkede at Hannah var blevet mere præcis i hendes afleveringer, uden at vide hun gik til samsynstræning.

Vi har nu gået ved Malene i godt 5 måneder og skal til at afslutte forløbet. Det er utrolig de resultater vi har opnået, men det skal siges, at det er vigtigt at lave øvelserne hver dag. Det kan være svært at overholde, men det er sliddet værd!

Kirsten M. Jensen