Arne, 79 år

Efter hjertestop havde jeg koncentration besvær og dårlig balance.

Jeg havde svært ved at koncentrer mig ved lange samtaler, svært ved at huske ved telefonsamtaler, hoved kunne ikke rumme ret meget så blev øjnene sløret, ved læsning hoppede linjerne , havde store problemer med computeren både med at holde ud til at se på skærmen og med at bruge den.

Alt dette har hjulpet med diverse øvelser fra Marlene, specielt bogstavebolden og perler på snor har givet meget, øvelser på iPad en, dreje øvelsen og gyngestol samt gå turer har hjulpet meget på balancen.

Venlig hilsen

Arne Jensen