”Vi anede ikke det kunne være samsynet…”

Hvordan spotter vi samsynsproblemer som grund til læsevanskeligheder?

Jeg bliver ofte mødt med denne reaktion: ”Vi anede ikke det kunne være samsynet, der var årsag til at vores søn/datter havde det svært i skolen…”

Den reaktion er fuldt forståelig, eftersom en del af de reaktionsmønstre børnene viser er uro og rastløshed. Forældrene bliver kontaktet af skolen der beretter at deres søn eller datter forstyrrer i undervisningen, mangler koncentration og har svært ved at sidde stille.

Efter min mening kommer børn sjældent for sent i skole, men en del kommer for tidligt afsted. Et år mere på legepladsen i børnehaven, ville have gavnet deres udvikling af motorik og syn gevaldigt, og dermed højnet deres chance for en succesfuld skolestart.

Ledsages ovenstående reaktionsmønstre med træthed, hovedpine og vanskelig indlæring, så har vi endnu mere grund til at mistænke et samsyn der, af den ene eller anden grund, ikke er velfungerende. Barnet vil med stor sandsynlighed komme til at kæmpe mere end deres kammerater op igennem skoleårene. Undersøgelser har vist at der i hver klasse sidder mindst en håndfuld (20%) elever med dårligt fungerende syn og samsyn.

Det er aldrig for sent!

Samsynet kan trænes hele livet. Som forælder eller fagperson kan du være opmærksom på følgende symptomer:

Få undersøgt dit eller dit barns samsyn

Ved et enkelt besøg i klinikken kan I ved en forundersøgelse få be-eller afkræftet om du eller dit barn har samsynsproblemer. Træning af synet er optimering af hjernens redskaber til at indlære og bør komme før læse-træning. Det er nødvendigt at sanserne er velfungerende for at hjernen er i stand til at tage imod god undervisning. Ellers vil det være en uretfærdig situation for både lærer, forældre og elev. Et velfungerende syn kan sammenlignes med en håndværkers værktøj. Han skal selvfølgelig også have ordentligt og velfungerende værktøj for effektivt at skabe et godt produkt af høj kvalitet.